text.skipToContent text.skipToNavigation

Lisätty ostoskoriin

Käyttöehdot


Jatkuvien teknisten innovaatioiden ja sovellettavassa lainsäädännössä tapahtuvien muutosten takia seuraavia käyttöehtoja on aika ajoin muutettava ja/tai lisättävä niihin jotakin. Tämän vuoksi pyydämme käyttäjää tarkistamaan käyttöehdot aina sivustollemme tullessaan ja ottamaan huomioon mahdolliset muutokset ja/tai lisäykset ehtoihin.


Johdanto

Tämän sivuston palveluntarjoajana on Henkel Finland Oy (y-tunnus 0152343-6) Äyritie 12 A, 01510 Vantaa, 020122311, h-nordenoy.reception@henkel.com. Sivustolla olevat tiedot Henkel Finland Oy:stä (jäljempänä "Henkel"), Henkelin konserniyhtiöistä sekä kolmansista osapuolista on koottu äärimmäisen huolellisesti. Emme voi kuitenkaan taata annetun tiedon täydellisyyttä ja oikeellisuutta. Henkel ei ota vastuuta sivuston sisällössä mahdollisesti olevista virheistä. Tällä sivustolla esitetyt tulevaisuutta koskevat  lausumat olemme tehneet parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan. Henkelin todellisuudessa saavuttamat tulokset voivat kuitenkin poiketa paljon näistä tulevaisuutta koskevista lausumista, koska ne riippuvat lukuisista kilpailuun ja makrotalouteen liittyvistä tekijöistä, joihin Henkel ei kaikilta osin voi vaikuttaa.

Rajoittamatta laillisia velvoitteita tulevaisuutta koskevien lausumien muuttamisesta, Henkelillä ei ole aikomusta jatkuvasti päivittää kaikkia tämän sivuston sisältämiä tulevaisuuteen suuntautuvia lausumiaan.

Avaamalla tämän verkkosivuston hyväksyt rajoituksetta ja varauksetta sivustomme seuraavat yleiset käyttöehdot, joita voit tarkastella tai jotka voit tulostaa. 

TÄTÄ SIVUSTOA JA SEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI OLE TARKOITETTU EIKÄ HYVÄKSYTTY KÄYTETTÄVÄKSI AMERIKAN YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOJEN KANSALAISTEN TAI ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN. KYSEISIÄ HENKILÖITÄ PYYDETÄÄN YSTÄVÄLLISESTI OTTAMAAN YHTEYTTÄ PAIKALLISEEN HENKEL-VERKKOSIVUSTOON TAI HENKELIN YHDYSVALLOISSA TOIMIVIEN KONSERNIYHTIÖIDEN VERKKOSIVUSTOIHIN.


Verkkosivuston yleiset käyttöehdot

1. Tekijänoikeuslaki
Verkkosivustomme sisältö (sisältö, rakenne) on tekijänoikeuden suojaamia. Erityisesti tekijänoikeudella on suojattu kopiointi, muokkaus, kääntäminen, tallentaminen ja käsittely muussa viestintävälineessä, mukaan lukien tallentaminen tai käsittely sähköisessä mediassa. Sisällön hyödyntäminen kokonaan tai osittain edellyttää Henkel Finland Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tietojen kopiointi ja erityisesti tekstin tai tekstin osien tai kuvamateriaalin (Henkelin lehdistökuvia lukuun ottamatta) käyttö taikka muu hyödyntäminen tai levittäminen edellyttävät Henkelin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Levitys- ja kopiointioikeudet ovat Henkelillä.

Henkelin lehdistökuvia saa käyttää ainoastaan toimituksellisiin tarkoituksiin. Henkelin lehdistökuviin, joita kopioidaan ja/tai sähköisesti muokataan toimituksellisiin tarkoituksiin, on liitettävä tekijänoikeustiedot "© [Vuosi] Henkel Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään". Jälkipainos on veloituksetonta, mutta vaadimme kopion arkistoihimme.

© 2019 Henkel Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

2. Tavaramerkit
Henkelin soikea logo sekä kaikki tuotenimet ja/tai tuotepakkaukset näillä verkkosivuilla ovat Henkel Finland Oy:n, sen tytäryhtiöiden, konserniyhtiöiden tai lisenssinhaltijoiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien luvaton käyttö tai väärinkäyttö on nimenomaisesti kielletty ja katsotaan tavaramerkkilain, tekijänoikeuslain, muiden immateriaalioikeuksien tai kilpailulainsäädännön loukkaukseksi.

3. Vastuuvapautus kolmannen osapuolen verkkosivuista
a. Sivustomme verkkosivut sisältävät linkkejä (eli "hyperlinkkejä") muille verkkosivustoille, joiden palveluntarjoajia ovat kolmannet osapuolet ja joiden sisältöä Henkel ei tunne. Henkel ainoastaan tarjoaa pääsyn tällaisille sivustoille eikä ota minkäänlaista vastuuta niiden sisällöstä. Linkkimme kolmannen osapuolen sivustoille on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan käyttäjien navigointia. Linkitetyillä sivuilla esitetyt lausunnot eivät ole omiamme. Sanoudumme nimenomaisesti irti kaikesta kolmannen osapuolen verkkosivuilla olevasta sisällöstä, johon sivustoltamme on linkki. Erityisesti emme ota mitään vastuuta tällaisilla sivuilla mahdollisesti tapahtuvasta lain säännösten rikkomisesta tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksesta.

b. Verkkosivuilla, joille Henkelin verkkosivustolta on hyperlinkki, kyseisten verkkosivujen omistajat ovat yksin vastuussa sivujensa sisällöstä sekä siellä mahdollisesti tarjottujen tuotteiden myynnistä ja siihen liittyvien tilausten käsittelystä.

c. Henkel ei ota mitään vastuuta tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien tai henkilöoikeuksien loukkauksesta verkkosivulla, jolle sivustoltamme on hyperlinkin kautta pääsy.

d. Tilauksen tai muun transaktioon liittyvän tahdonilmaisun yhteydessä sopimus tehdään ainoastaan käyttäjän ja asianomaisen verkkosivuston omistajan taikka sivustolla esitellyn tarjoavan osapuolen tai henkilön välillä, eikä missään olosuhteissa Henkelin ja käyttäjän välillä. Tutustu asianomaisen tavarantoimittajan yleisiin toimitusehtoihin hyperlinkin päässä olevalla sivustolla.

e. Tämä vastuuvapautuslauseke koskee kaikkia www.henkel.fi-sivustolla esillä olevia linkkejä ja kaikkea verkkosisältöä, johon käyttäjä näiden linkkien kautta ohjautuu.

4. Yleinen vastuuvapautus
"Henkelin vastuu näiden verkkosivujen käytöstä aiheutuvista vahingoista – riippumatta oikeusperusteesta, mukaan lukien deliktivastuu – rajoittuu vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Sikäli kuin on olemassa Henkeliä pakottava vastuu olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomisen seurauksena, vahingonkorvausvaatimuksen kokonaismäärä rajoittuu ennakoitaviin vahinkoihin. Tämä ei vaikuta Henkelin tuotevastuulain mukaiseen vastuuseen tai annettuihin takuisiin. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät myöskään koske tapauksia, joissa on aiheutunut ihmishengen vaarantumista taikka vammoja tai muuta terveydellistä haittaa."

Henkel käyttää paljon voimavaroja pitääkseen virukset poissa verkkosivustoiltaan. Emme kuitenkaan pysty takaamaan virusvapaata ympäristöä. Tästä syystä suosittelemme käyttäjää huolehtimaan asianmukaisesta virustorjunnasta (esim. käyttämällä virusten skannausta) ennen asiakirjojen ja tietojen lataamista.

Henkel ei takaa verkkosivustollaan tarjottujen palveluiden toimivuutta tai virheettömyyttä eikä niiden saatavuutta.

5. Ennusteet ja tahdonilmaisut
Tällä verkkosivustolla esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat olemme tehneet parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan. Henkelin todellisuudessa saavuttamat tulokset voivat kuitenkin poiketa paljon näistä tulevaisuutta koskevista lausumista, koska ne riippuvat lukuisista kilpailuun ja makrotalouteen liittyvistä tekijöistä, joihin Henkel ei kaikilta osin voi vaikuttaa. Rajoittamatta laillisia velvoitteita tulevaisuutta koskevien lausumien muuttamisesta, Henkelillä ei ole aikomusta jatkuvasti päivittää kaikkia tämän sivuston sisältämiä tulevaisuuteen suuntautuvia lausumiaan.

6. Henkelin tuotteet
Tällä verkkosivustolla esitellyt brändit/tuotteet ovat esimerkkejä Henkel-yhtiöiden maailmanlaajuisesti tarjoamista brändeistä/tuotteista. Henkel ei takaa, että esitellyt brändit / tietty tuote ovat/on saatavilla myös omassa maassasi.


Muut

Näihin yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, jonka mukaan niitä niin ikään tulkitaan, ottamatta huomioon YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta. Kyseisen yleissopimuksen soveltaminen näihin yleisiin käyttöehtoihin täten nimenomaisesti rajoitetaan soveltamisalan ulkopuolelle. Sikäli kuin sovellettava laki sallii, oikeuspaikka kaikkien tästä verkkosivustosta johtuvien riitojen ratkaisuun on Vantaa, Suomi. Mikäli jokin näiden yleisten käyttöehtojen lauseke on pätemätön tai tulee pätemättömäksi, se ei vaikuta jäljelle jäävien lausekkeiden pätevyyteen.